ledig annonseplass   Med forvaltningsansvar for en rekke registre og registerlignende funksjoner.   Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. Den norske Revisorforening
Du er her: Skatt

Skatter generelt

Direkte skatter i Norge kan delses i personbeskatning, bedriftsbeskatning og kapitalbeskatning.
Se skattesatser for 2009 - 2010 og 2010 - 2011, 2012 og 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017

Skatteregimet er i hovedsak regulert av lovene: skatteloven og skattebetalingsloven med forskrifter. De fire vanligste skattegrunnlagene er:

  1. alminnelig inntekt (beskattes med flat skatt, se Stortingets skattevedtak under)
  2. personinntekt (beskattes med trygdeavgift og evt. trinnskatt, se Stortingets skattevedtak under)
  3. korreksjonsinntekt - opphevet fra og med 2012
  4. formue (beskattes med formuesskatt, se Stortingets skattevedtak under)

Se også skattesatser i Stortingets avgifts-/ toll-/ og skattevedtak.

Webredaktør:
Hans Nedberg, hans@nedberg.no

Kontakt:
M: 907 52 222
T: 32 75 22 22
F: 32 75 22 07

Revisjon AS © 2010-21 - Innholdsoversikt