ledig annonseplass   Med forvaltningsansvar for en rekke registre og registerlignende funksjoner.   Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. Den norske Revisorforening
Du er her: Regnskap

Om regnskap

Regnskapsreglene er delt i to lover: Regnskapsloven og Bokføringsloven.

Regnskapsloven (RL) av 17.07.1998 trådte i kraft 01.01.1999. Loven differensierer kravene til avleggelse av regnskap ved å gi små foretak anledning til å velge forenklede regler på flere områder (se side 94, vedlegg 1).

Morselskap regnes bare som små foretak dersom vilkårene er oppfylt for konsernet som helhet. Almennaksjeselskaper og børsnoterte selskaper vil ikke under noen omstendighet oppfylle vilkårene for små foretak.

Regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap, noter og årsberetning ("tidligere kalt årsoppgjør") etter regnskapsloven. 

Webredaktør:
Hans Nedberg, hans@nedberg.no

Kontakt:
M: 907 52 222
T: 32 75 22 22
F: 32 75 22 07

Revisjon AS © 2010-21 - Innholdsoversikt