ledig annonseplass   Med forvaltningsansvar for en rekke registre og registerlignende funksjoner.   Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. Den norske Revisorforening
Du er her: Revisjon » Spesielle temaer » Metodikk

Metodikk

Revisjonslovens § 5-2 stiller som krav til revisjonens utførelse er at den skal utføres i henhold til god revisjonsskikk. Større revisjonsfirmaer har ofte sin egen metodikk, mens mindre firmaer ofte gjennomfører revisjonen i henhold til Den norske Revisorforenings metodikk, kalt Descartes. Andre har "plukket litt her og der", eller har utviklet en egen metodikk.
Revisjonsstandardene tolker den rettslige standarden og gir veiledning for hvordan revisor kan gå frem for å oppfylle lovens krav. Det er således mange måter man kan gjennomføre revisjonen på, så lenge lovgivningen og bestemmelsene i revisjonsstandardene blir oppfylt.

Her vil kun Descartes bli omtalt.

Webredaktør:
Hans Nedberg, hans@nedberg.no

Kontakt:
M: 907 52 222
T: 32 75 22 22
F: 32 75 22 07

Revisjon AS © 2010-21 - Innholdsoversikt