ledig annonseplass   Med forvaltningsansvar for en rekke registre og registerlignende funksjoner.   Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. Den norske Revisorforening
Du er her: Revisjon » God revisjonsskikk

God revisjonsskikk

Publisert 16.12.2010 av Revisjon as

Revisorforeningens styre besluttet 24. september 2009 at de internasjonale standardene som fastsatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) skal gjelde i Norge som standarder for kvalitetskontroll, revisjon, begrenset revisjon, attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester.

De nye standardene skal gjelde for revisors uttalelser om informasjon for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.

Webredaktør:
Hans Nedberg, hans@nedberg.no

Kontakt:
M: 907 52 222
T: 32 75 22 22
F: 32 75 22 07

Revisjon AS © 2010-21 - Innholdsoversikt