ledig annonseplass   Med forvaltningsansvar for en rekke registre og registerlignende funksjoner.   Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. Den norske Revisorforening
Du er her: Jus og domstoler

Domstoler

Norges domstoler består av de alminnelige domstolene som er Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene. Disse domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker.
​Se også Forliksrådet ("Folkets egen domstol").

I tillegg finnes det enkelte domstoler med spesiell avgrenset kompetanse, som eksempelvis jordskiftedomstolene og Arbeidsretten.

Alle rettssaker i de alminnelige domstolene ledes av fagdommere, men den vanlige borger er sterkt representert i form av lekdommere. I norsk strafferett er det et forankret prinsipp at tiltalte skal dømmes av sine likemenn. Både i tingretten og i lagmannsretten deltar lekdommere ved behandling av straffesaker.

Webredaktør:
Hans Nedberg, hans@nedberg.no

Kontakt:
M: 907 52 222
T: 32 75 22 22
F: 32 75 22 07

Revisjon AS © 2010-21 - Innholdsoversikt