ledig annonseplass   Med forvaltningsansvar for en rekke registre og registerlignende funksjoner.   Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. Den norske Revisorforening
Du er her: Bokføring

Generelt om bokføring

Alle som har årsregnskapsplikt og alle som har plikt til å levere næringsoppgave til likningsmyndighetene (se fritak ved lav omsetning) eller merverdiavgiftsoppgave til avgiftsmyndighetene, har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Alle bokføringspliktige følger reglene i Bokføringsloven m/  forskrifter og Uttalelser om God bokføringsskikk (GBS), og Norske bokføringsstandarder (NBS). Reglene inneholder bestemmelser om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger.

Den som påtar seg regnskapsføring for andre må være autorisert regnskapsfører. Dette er regulert av Lov om autorisasjon av regnskapsførere med forskrift, og overvåkes av Finanstilsynet.

Webredaktør:
Hans Nedberg, hans@nedberg.no

Kontakt:
M: 907 52 222
T: 32 75 22 22
F: 32 75 22 07

Revisjon AS © 2010-21 - Innholdsoversikt