ledig annonseplass   Med forvaltningsansvar for en rekke registre og registerlignende funksjoner.   Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. Den norske Revisorforening
Du er her: Revisjon » Spesielle temaer » Finn en revisor » Årsoppgjør og ligningspapirer

Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer

Vi utarbeider resultat, balanse m/ noter, samt årsberetning, styreprotokoll og generalforsamlingprotokoll (fullt årsoppgjør). For små foretak kan vi anslå prisen til ca. kr 6-8.000 (+ mva). Dette krever at balansepostene er avstemt og dokumentert.

Grunnstammen vil være saldobalanse pr. 31.12, helst på et filformat. Dersom balansen ikke er avstemt og dokumentert i henhold til Bokføringslov med tilhørende forskrift, samt NBS 5 Dokumentasjon av balansen, kan vi også bistå i denne prosessen (på timebasis).

Tilbudet rettes spesielt mot regnskapsførere og selskaper som mangler kapasitet og/ eller tilstrekkelig kompetanse. Vi bistår også med levering til Regnskapsregisteret i Brønnøysund og Skatteetaten (elektronisk) gjennom www.altinn.no.
 

hans@nedberg.no | mob 90 75 22 22 | tlf 32 75 22 22 | fax 32 75 22 07.

Webredaktør:
Hans Nedberg, hans@nedberg.no

Kontakt:
M: 907 52 222
T: 32 75 22 22
F: 32 75 22 07

Revisjon AS © 2010-21 - Innholdsoversikt